งาน Modern Manufacturing Forum ณโรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

งาน Modern Manufacturing Forum ณโรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

Powervault ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและ เข้ามาพูดคุยกันในวันนี้