บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

ครบวงจร

บริการอย่างรู้ใจ เราพร้อมส่งต่อสิ่งที่ดีกว่าด้วย “ระบบโซลาร์เซลล์

สำหรับโรงงาน” ให้ทุกองค์กรสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนอย่างเต็มกำลัง และสร้างสิ่งแวดล้อมใหดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต

เราให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ลูกค้าจะได้รับ ตลอดจนความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด

ออกแบบระบบโซลาร์เซลล์

ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
มากประสบการณ์

ดำเนินการทางภาครัฐ

ดำเนินการขออนุญาตติดตั้งอย่างครบครัน

คุณภาพสูงสุด

เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพยอมรับในระดับสากล

รับประกันการติดตั้ง

ตรวจสอบอุปกรณ์
เพื่อการรับประกันคุณภาพ

ระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริด (On Grid)

เป็นระบบโซลาร์เซลล์แบบต่อเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า (ไฟโรงงาน) การผลิตไฟฟ้าระบบนี้จะใช้แผงโซลาร์เซลล์สำหรับการกำเนิดไฟฟ้า หลังจากนั้นจะจ่ายไฟให้กับกริดไทอินเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter) หรือหม้อแปลงไฟ ซึ่งจะแปลงไฟฟ้ากระแส (DC) ตรงเป็นไฟกระแสสลับ (AC) และจะต่อเข้ากับระบบไฟโรงงาน เพื่อใช้งานร่วมกันต่อไป

ระบบออนกริดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยประหยัดพลังงาน โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งระบบนี้เหมาะกับการใช้งานในตอนกลางวันเท่านั้น

ให้บริการด้านติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร ทั้งรูปแบบ EPC และ PPA

SOLAR  EPC

(เจ้าของธุรกิจลงทุนเอง)

 Solar  EPC (เจ้าของธุรกิจลงทุนเอง) 

เป็นรูปแบบสัญญาการส่งมอบโครงการที่แล้วเสร็จและพร้อมดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้ลงทุน

          EPC ย่อมาจาก Engineering Procurement and Construction เป็นธุรกิจการให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบระบบ การจัดซื้อนำเข้าอุปกรณ์ การติดตั้งงานระบบและโครงสร้างตลอดจนการขออนุญาตหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงงานบริการหลังการขาย

Solar  PPA
(บริษัทเราเป็นผู้ลงทุนให้)

 Solar Private PPA (บริษัทเราเป็นผู้ลงให้) 

เป็นรูปแบบสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า ไม่ต้องลงทุนเอง

          PPA มาจาก Power Purchase Agreement คือ ข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้จาก Solar cell ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยทางบริษัทติดตั้งจะดูแลทุกขั้นตอนเหมือนรูปแบบ EPC ไปจนถึงการบำรุงรักษาระบบตลอดอายุสัญญา ทำให้ประหยัดค่าไฟทุกเดือนได้โดยไม่ต้องลงทุนเอง และ สัญญายืดหยุ่นได้ตั้งแต่ 6 ถึง 25 ปี เพียงมีค่าไฟฟ้ามากกว่า 200,000 บาท/เดือน ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญา