บริษัท TP Drug ร่วมลงนาม ลงทุนติดตั้ง Solar Cell กับทางบริษัท PowerVault Thailand

บริษัท TP Drug ร่วมลงนาม ลงทุนติดตั้ง Solar Cell กับทางบริษัท PowerVault Thailand