พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการตลาด (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการตลาด (MOU)
ระหว่าง
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท พาวเวอร์วอลท์ (ประเทศไทย) จํากัด
วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ อาคารสปริง ทาวเวอร์

วันที่ 25 มกราคม 2567 บริษัท พาวเวอร์วอลท์ (ประเทศไทย) จํากัด นำด้วย คุณ นาวิน สัจเดว์ และ คุณวรุณ สัจเดว์ กรรมการบริการ บริษัท พาวเวอร์วอลท์ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามเซ็นต์สัญญา MOU กับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณสหัทยา ทองปรีชา Lysaght President เป็นตัวแทนลงนาม ณ อาคารสปริง ทาวเวอร์ เขตราชเทวี

ในการร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน และผลักดันการใช้ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันเทรนด์พลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในระดับอุตสาหกรรม ที่เริ่มหันมาให้ความสนใจติดตั้งโซลาร์ซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองกันมากขึ้น เพราะไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในยุคที่ค่าไฟแพงอีกด้วย บริษัท พาวเวอร์วอลท์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งโซลลาร์เซลล์ (ครบวงจร) ได้เล็งเห็นว่า บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าหลังคาเหล็ก และอาคารเหล็กสำเร็จรูปผู้ผลิตเหล็กชั้นนำของไทย มายาวนานกว่า 36 ปี จึงเหมาะสมสำหรับการวางแผงโซลาร์เซลล์ เพราะมีความคงทนและโครงสร้างแข็งแรง พร้อมทั้งยังการส่งเสริมการค้าระหว่างบริษัทช่วยสร้างโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน ได้รับประโยชน์จากการบูรณะและขยายฐานลูกค้าพร้อมสร้างความยั่งยืนในตลาดพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม และการให้บริการด้านระบบโซลาร์เซลล์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ให้เป็นการบริการครบวงจร (One Stop Service) ตลอดจนขยายตลาดการให้บริการให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม