ภาพรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัท พาวเวอร์วอลท์ (ประเทศไทย) จำกัด เราดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายของภาครัฐ ที่สนับสนุนการผลิตและการใช้จากพลังงานทดแทน

โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานต่ำ ตลอดจนสามารถสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว จึงขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจจากเดิมเป็นเพียงผู้จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เข้าสู่การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

เราคือผู้นำด้านพลังงานทดแทน

  • มีพลังและกล้าที่จะเอาชนะขีดจำกัด
  • มุ่งมั่นทุ่มเทและทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จของส่วนรวม
  • รักการเรียนรู้และช่างสงสัยเพื่อให้เกิดความริเริ่มและค้นพบสิ่งใหม่ๆ
  • ปรับตัวง่าย พร้อมรับมือทุกความท้าทาย