ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขนาดระบบ 999kW

ส่งมอบ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขนาดระบบ 999kW ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน
ลดค่าไฟฟ้า 450,000บาท/เดือน หรือ 5,400,000บาท/ปี