เปิดระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Do Home ขนาดระบบ 999 kw

เปิดระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Do Home ขนาดระบบ 999 kw
ลดค่าไฟเดือนละ 500,000 บาท