โครงสร้าง

รับออกแบบและก่อสร้างอาคาร โรงงานและสาธารณูปโภค โดยทีมวิศวกรที่มีความรู้ มากประสบการณ์ใน หลากหลายสาขา ครอบคลุมการทำงานทุกด้านรับประกันความสำเร็จของทุกโครงการ