รถขนถ่ายสินค้าและวัสดุอัตโนมัติในโรงงาน

รถขนถ่ายสินค้าและวัสดุอัตโนมัติในโรงงาน นับเป็นหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งที่มาช่วยงานด้านการขนถ่าย เคลื่อนย้าย และลำเลียง จึงเป็นระบบอัตโนมัติที่ช่วยสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ภายในโรงงาน คลังสินค้า รวมถึงสายการผลิต รองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี  โดย A.I.TECHNOLOGY ผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI: System Integrator) มานานกว่า 25 ปี ขอนำเสนอ Solution สำหรับการขนส่งและลำเลียง…หุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะ “A.I.TECH AGV” ผู้ช่วยที่จะทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือชิ้นงานเป็นเรื่องง่าย เพิ่มความรวดเร็วแม่นยำ ด้วยระบบนำทางและควบคุมเส้นทางที่หลากหลายตามการใช้งาน อาทิ การเคลื่อนที่ด้วยการเหนี่ยวนำของแถบแม่เหล็ก, การฝังหมุดแม่เหล็กลงบนพื้น, การฝังสายไฟใต้พื้น, การตรวจจับด้วย Laser, การสร้างแผนที่ด้วยระบบนำทางอัตโนมัติ (Mapping) เป็นต้น จึงตอบสนองความต้องการในการใช้งานของอุตสาหกรรมได้อย่างครบครัน ทั้งในอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมยานยนต์และ Supply Chain อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ รวมถึงธุรกิจ E-Commerce