PowerVault Thailand ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงาน  SETA 2023 – Solar+Storage Asia 2023

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566  

𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑𝐕𝐀𝐔𝐋𝐓 𝐓𝐇𝐀𝐈𝐋𝐀𝐍𝐃 ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงาน  𝐒𝐄𝐓𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐫+𝐒𝐭𝐨𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐀𝐬𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑

🤝🌏 งานประชุมสุดยิ่งใหญ่ ที่รวบรวมผู้นำทางด้านพลังงานและซีอีโอระดับโลก มากกว่า 100 คน  𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑𝐕𝐀𝐔𝐋𝐓 𝐓𝐇𝐀𝐈𝐋𝐀𝐍𝐃 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้แลกเปลี่ยน แบ่งปัน แนวคิดต่อการพัฒนาอุสาหกรรมพลังงาน และได้รับฟังข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญเพื่ออนาคตพลังงานที่ยั่งยืน !