STPI จับมือ “พาวเวอร์วอลท์” ตั้งบริษัทร่วมทุน “ซิโนพาวเวอร์”

STPI จับมือ “พาวเวอร์วอลท์” ตั้งบริษัทร่วมทุน “ซิโนพาวเวอร์” ลุยพลังงานทดแทน-คลังอัตโนมัติ-เครื่องขายสินค้า

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ซิโนพาวเวอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท โดยลงทุนร่วมกับบริษัท พาวเวอร์วอลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (PV) ในสัดส่วน STPI ถือ 60% และ PV ถือ 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ได้แก่ PPA แบบ Solar Roof และ Solar Farm และกระจายความเสี่ยงของการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัท ซิโนพาวเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยเน้นด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในเบื้องต้น รวมถึงธุรกิจคลังสินค้าอัตโนมัติ ธุรกิจเครื่องจ่ายสินค้าอัตโนมัติ คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2565 เป็นต้นไป